RT 07-11299-et

Sisekliimaliigitus 2018. Sisekeskkonna sihtväärtused, projekteerimisjuhised ja tootenõuded

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas juhendkaardis esitatakse Sisekliimaliigitus 2018, mis asendab 2008. aastal ilmunud väljaande Sisekliimaliigitus 2008. Sisekliimaliigitus 2018 on mõeldud kasutamiseks hoone ja tehnosüsteemide projekteerimisel ning töövõtul ja abivahendiks ehitusmaterjalitööstusesse, kui eesmärk on ehitada endisest tervislikumaid ja hubasemaid hooneid. Lisaks uusehitusele võib liigitust kasutada sobivates osades ka hoonete remondi korral.