RT 103282-et

Tellistarindid

Tagasi
Kirjeldus

See juhend käsitleb tellisseinte projekteerimist ja dimensioonimist ning nendega liituvaid tellisvõlve, -kaari ja -talasid. Juhendis on arvestatud eelkõige Soomes toodetud telliste tähistuse ja mõõtmetega. Juhis kajastab nii keraamilisi (põletatud) telliseid kui ka silikaattelliseid.