RT 103333-et

Betooni suhtelise niiskuse mõõtmine

Tagasi
Kirjeldus

Juhendis esitatakse betoontarindite suhtelise niiskuse mõõtmine koos täpsust mõjutavate teguritega järgmistel meetoditel: puuraugust mõõtmine ja proovitükist mõõtmine, perioodiliselt loetav kontrollmõõtmine ja pidev kontrollmõõtmine.

Lisaks antakse üldisi juhiseid erinevates oludes tehtavateks mõõtmisteks ja tulemuste tõlgendamiseks. Juhendit võib rakendada ka muude kivimaterjalide, nagu müüritiste ja tasandussegude niiskuse mõõtmiseks. Asendab juhendi eelmise versiooni RT 14-10984-et.