RT 103365-et

Liftiruumid

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis on esitatud liftide ja liftiruumide projekteerimisjuhiseid rõhuga kasutus- ja hooldusohutusele. Standard EVS-EN 81-20 määrab
ohutusnõuded liftide ehitamisele ja paigaldamisele ning hõlmab kõiki pärast 31.08.2017 kasutusele võetud lifte. Varasemalt kasutusele võetud
liftidele rakendati standardeid EVS-EN 81-1 ja EVS-EN 81-2. Teisi liftide projekteerimisjuhiseid nii liftide valimise, arvu, moderniseerimise kui ka järelpaigaldamise kohta leiab RT-juhendite liftisarja teistest juhendkaartidest.
Juhendit liftišahti ülaosa kohta jaotises 6.3 muudeti mais 2021.