RT 13-11143-et

Konsultatsioonitegevuse üldised lepingutingimused KSE 2013

Tagasi
Kirjeldus

Siinsed konsultatsioonitegevuse üldised lepingutingimused on mõeldud rakendamiseks tellija ja konsultandi vahelistes tehingutes, näiteks modelleerimis-, tootearendus-, ehitus-, tootmis- ning ehitistega seotud uurimis-, projekteerimis-, tellimis- ja järelevalvetegevuses.

Lepingutingimused ja alljärgnevad lepingublanketid on omavahel seotud ja soomekeelsed:

- RT 80343 Konsultatsioonileping

- RT 80344 Konsultatsiooniülesande lisa- ja muudatustööde leping

- RT 80345 Konsultatsioonitehingu tellimus / tellimuse kinnitus / leping

Need lepingutingimused on omavahelises koostöös koostanud ja heaks kiitnud RAKLI ry, Soome Projekteerimis- ja Konsultatsioonibüroode Liit SKOL ja Soome Arhitektuuribüroode Liit ATL.