RT 15-10762-et

Ehitusviisi kirjeldus, näidis

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas juhendkaardis sisaldub ehitusviisi kirjelduse näidis. Ehitusviisi kirjelduse näidis on koostatud Talo 90 nimistu alusel.