RT 15-11026-et

Akna-, ukse-, sisustus- ja ruumispetsifikaadi koostamisjuhend

Tagasi
Kirjeldus

Selles RT-juhendkaardis on antud akna-, ukse-, sisustus- ja ruumispetsifi kaadi koostamisjuhend. Täpsemad juhised ja näited on antud RT-juhendkaartides RT 15-11027- et Aknaspetsifi kaadi koostamisjuhend ja näidis, RT 15-11028-et Uksespetsifi kaadi koostamise juhend ja näidis, RT 15-11029-et Sisustusspetsifi kaadi koostamisjuhend ja näidis ning RT 15-11030-et Ruumispetsifi kaadi koostamisjuhend ja näidis