RT 15-11176-et

Ehituskirjelduse juhend 2015. Talo 2000 liigitus

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis juhendatakse ehituskirjelduse koostamist Talo 2000 liigituse ja Ehitustööde kvaliteedi üldnõuete RYL-väljaannete järgi.