RT 16-10660-et

Ehitustöövõtu üldised lepingutingimused YSE 1998

Tagasi
Kirjeldus

Käesolev RT-juhend sisaldab ehitustöövõtu üldisi lepingutingimusi YSE 1998, mis on mõeldud reguleerima ettevõtjate vahelisi ehitustöövõtte. Käesolevates lepingutingimustes ei ole arvestatud tarbijakaitse sätetega. Lepingutingimusi võib muudatusteta kasutada ka kõrval- ja alltöövõtu reguleerimiseks.