RT 42-11145-et

Tuletõkkeuksed

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis on antud juhised tuletõkkeuste kohta. Soome Keskkonnaministeeriumi määruses E1 Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2011 on eeskirjad tuletõkkeuste, -akende ja -luukide kohta, lisaks ka eeskiri ja juhend evakuatsiooni seisukohast oluliste väljapääsude ja nendeni viivate ruumide uste avatavusest.