RT 56-10831-et

Elamu ventilatsioonisüsteemi renoveerimine ja remont

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas juhendkaardis käsitletakse peamiselt elamu ventilatsioonisüsteemi renoveerimist. Juhendkaardis tutvustatakse loomuliku ventilatsiooni korrastamist, selle ümberehitamist sundventilatsioonis süsteemiks ja sundventilatsioonis süsteemi renoveerimist. Juhendkaart on mõeldud korteriühistute esimeestele, tehnilistele juhtidele ja juhatuse liikmetele. Kasulikke teadmisi leiavad ka teised ehitushankes osalejad: projekteerijad, ehitusettevõtjad ja korteriühistu liikmed. Käesolevat juhendkaarti on ette nähtud kasutada paralleelselt juhendkaardiga RT 18-10780, KH 90-00322, LVI 03-10351 Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku.