RT 56-11014-et

Asendatud 23.04.2024

Lifti ventilatsioon

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas juhendkaardis esitatakse liftide ventilatsiooni puudutavad nõuded. Standardites EVS-EN 81-1 + A3 ja EVS-EN 81-2 + A3 antud nõudeid on täiendatud Soome ehituseeskirjade kogumiku osas D2 leiduvate eeskirjade ja juhenditega