RT 69-11183-et

Jäätmehooldus ehituses

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis käsitletakse ehitustegevuse keskkonna- ja jäätmehooldust, jäätmete ja utiili ärakasutamist ning ehitusosade taaskasutust.