RT 82-10868-et

Väikeelamu kivitarindid

Tagasi
Kirjeldus

Tutvustatakse kivitarindusega elamu põranda-, vahelae- ja katusetarindeid, välisja siseseinatarindeid ning nende külgnemist. Toodud näited sobivad ühe-kahekorruselistele, ühe või mitme korteriga elamutele, milles korterid võivad paikneda ka üksteise peal. Juhend on ette nähtud rakendamiseks ehitamisel elementidest või kohapeal.