RT 83-11009-et

Pinnasele ehitatavad põrandatarindid

Tagasi
Kirjeldus

Selles RT-juhendkaardis esitatakse levinumaid elamu-, büroo- ja ärihoone põrandatarindeid