RT 97-11135-et

Spordiväljaku rajatiste ja varustuse vundamendid

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas juhendis käsitletakse spordiplatsi rajatiste vundamendi projekteerimist alljärgnevalt. Spordiplatsi piirdeaia vundamendi projekteerimine ja vundamentimisviisid P üsipaigaldusega kergtarindi ja varustuse vundament ja ankurdamine M assiivtarindi vundamendi projekteerimine Projekteerimisel pööratakse tähelepanu vundamendi tähtsusele tarindi ja varustuse kasutusohutuse ning toimivuse seisukohast. InfraRYL käsitleb spordiplatsi tarindite ja varustuse rajamise kvaliteedinõudeid ehitiseosade kaupa ehk eraldi pinnase- ja alustarindeid ning erinevaid materjale.