Ratu 31-0241 et

TERASTARINDITÖÖD. Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaart käsitleb terastarindite (näiteks postide, talade jt kandetarindite) montaaži, öötlemist, kinnitamist ja puhastamist ehitusplatsil; teisaldamist, betooniga kokku puutuvate terasprofiilide paigaldamist ning brigaadi poolt tehtavaid mõõdistus- ja tellingutöid. Juhendkaart ei käsitle metalltarindi monteerimist tehasetingimustes ega terastarindi tuletõkketöötlust. Tuletõkketöötluse kulude ja meetodite kohta vt Ratu 65-0110 ja Ratu 65-0111.