Ratu 64-0305 et

VUUKIMINE. Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaart käsitleb paneelide, kergvaheseinte ja kandvate horisontaaltarindite vuukide, deformatsioonivuukide ning ukse- ja aknavuukide töötlemist. Polüklooritud bifenüüle (ehk PCB-sid) ja pliid sisaldavate vuugitäidete eemaldamist on kirjeldatud juhendkaardil Ratu 82-0238 „PCB-sid ja pliid sisaldavate vuugitäidete eemaldamine”.