RT 07-10881-et

Ruumiakustika

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas RT-juhendkaardis tutvustatakse mõisteid ja baasandmeid ruumiakustika mõjuritest. Juhtnöörid on üldised ja mõeldud ehitusprojekteerijale akustika projekteerijaga läbirääkimiste aluseks.