RT 103604-et

Mõõtmete esitamine. Ehitusjoonised

Tagasi
Kirjeldus

Selles RT-juhendkaardis on antud üldjuhiseid mõõtmestamismeetoditest ja mõõtmete esitamisest ehitusjoonisel. Juhend tugineb standarditele EVSEN- ISO 129-1:2019 ja EVS-EN ISO 3098-1:2015 ning Soome ehitusjoonistel väljakujunenud praktikale. Samal teemal kuuluvad veel juhendkaartide sarja RT 103396-et Ehitusjoonised. Esitusviisi juhend, RT 103397 Pääpiirustusten laatiminen, RT 103398 Asemapiirustuksen laatiminen, RT 103399 Tunnisteet, symbolit ja tekstilyhenteet rakennuspiirustuksissa.