RT 103711-et

Lifti ventilatsioon

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas juhendkaardis esitatakse liftide ventilatsiooni puudutavad nõuded ja juhendid. Juhend on mõeldud eeskätt tehnosüsteemide projekteerijale, kuid sisaldab olulist teavet ka järelevalvele ja tellijale.