RT 88-11279-et

Asendatud 13.05.2024

Liftiruumid

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis on esitatud liftide ja liftiruumide projekteerimisjuhiseid rõhuga kasutus- ja hooldusohutusele. Standard EVS-EN 81-20 määrab ohutusnõuded liftide ehitamisele ja paigaldamisele ning hõlmab kõiki pärast 31. 08. 2017 kasutusele võetud lifte. Standardeid EVS-EN 81-1 ja EVS-EN 81-2 enam ei rakendata. Teisi liftide projekteerimisjuhiseid nii liftide valimise, arvu, moderniseerimise kui ka järelpaigaldamise kohta leiab RT -juhendite liftisarja teistest juhendkaartidest. 1 Mõisteid Liftiruumi all mõeldakse selliseid seinte, põranda ja laega ruume, mis moodustavad liftišahti, kabiini, masinaruumi, ajamikambri või muu lifti juurde kuuluva ruumi. Nimikoormus on koormus, mille jaoks lift on projekteeritud. Lifti tarnija on füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab lifti projekteerimise, ehitamise, paigaldamise ja turustamise eest, kinnitab CE-märgise ning koostab ELi nõuete vastavusdeklaratsiooni, liftiohutusseadus (1134/2016) (Eestis: Lifti ja köistee ohutuse seadus) ja Soome valitsuse määrus liftide ohutusest (1433/2016) (Eestis: Lifti ja köistee korralise