RT 103117-et

Kanderaami ruumivajadus

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis on antud kanderaamiga liikumiseks nõutavad miinimummõõtmed treppidel ja koridorides. Antud ruumivaru ei kehti haiglates siseliikumiseks kasutatavatele kanderaamidele ja vooditele. Juhend on mõeldud peaprojekteerijale, arhitektile, ehitustellijale ja kinnisvara korrashoiu eest vastutajale