RT 103027-et

Trepid ja kaldteed

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas RT-juhendkaardis tutvustatakse tavalisemaid sise- ja välistreppe ning antakse treppide ja kaldteede projekteerimis- ja arvutusjuhiseid. Juhend on mõeldud peaprojekteerijale, arhitektile ja teistele treppide projekteerimisteavet vajajatele.