RT 103569-et

Piirded ja käsipuud

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas juhendis antakse juhiseid rõdu-, trepi-, kaldtee- ja mademepiirde ning käsipuude projekteerimiseks. Juhendkaardist leiab näiteid mitmesuguste piirete ja käsipuude kohta, nende mõõtmeid, detaile ja kinnitusi. Juhend on mõeldud peaprojekteerijale, arhitektile ja teistele piirete ja käsipuude projekteerimisteavet vajajaile.

Võrreldes eelmise versiooniga toimusid muudatused tabelis 1, joonistes 6 ja 8.