RT 93-10940et

Eluaseme projekteerimine, Välisruumid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaardis esitatakse korteri rõdu ja terrassi ning maapinna tasandil korteriga vahetult liituva välisruumi projekteerimis- ja dimensioonimisjuhiseid. Juhised on mõeldud eeskätt uusehituse tarvis. Remondi puhul võib neid rakendada sobivates osades.