RT 93-10950et

Eluaseme projekteerimine, Riidehooldus

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaardis esitatakse eluaseme juurde kuuluvate ja ühiskasutusega riidehooldusruumide projekteerimis- ning dimensioonimisjuhiseid. Juhised on mõeldud eeskätt uusehituse tarbeks. Remondi puhul võib neid rakendada sobivates osades.