RT 93-10925et

Eluaseme projekteerimine, Puhkamine ja töötamine

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaardis on käsitletud eluaseme magamistube ning puhkamise ja töötamisega liituvate toimingute ruumivajadust. Juhised on mõeldud eelkõige uusehituse tarbeks. Remondi puhul võidakse neid rakendada sobival määral.