RT 09-11137-et

Inimese mõõtmed ja ulatus

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis on antud inimese keskmised mõõtmed ja ulatus, mis mõjutavad sisseseade, ruumide ja keskkonnaprojekte. Normaalmõõtmed on jaotatud soo ja vanuse järgi.