RT 93-10926et

Eluaseme projekteerimine, Elamine ja vaba aja veetmine

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendkaardis on esitatud korteri eluruumide dimensioonimis- ja projekteerimispõhimõtteid. Juhised on mõeldud eeskätt uusehitise tarbeks. Remondi puhul võib neid rakendada sobivates osades.