RT 103590-et

Elamu projekteerimine. Trepikojad ja elamusisesed ühendusteed

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendkaardis on antud elamusiseste ühendusteede, nagu trepikoda, ning sellega liituvate treppide, liftide ja koridoride projekteerimis-ja dimensioonimisjuhiseid. Juhiseid võib kasutada sobivas osas hoolekande- ja majutushoonete trepikodadele ja ligipääsudele. Eeskätt on juhend mõeldud uusehitusele, kuid sobivates osades rakendatav ka remondi korral.