RT 103614-et

Tervislik hoone. Projekteerimisvaldkondade kontroll-leht ehitiseosade kaupa

Tagasi
Kirjeldus

See kontroll-leht on täienduseks RT-kaartidele RT 103612-et Tervislik hoone, uusehitus, tellija juhend ja RT 103613-et Tervislik hoone, renoveerimine, tellija juhend. Kontroll-lehel on antud projekteerimisvaldkondade kontrollülesanded ehitiseosade kaupa. Nende abil kindlustatakse, et kõik Tervislik hoone -hanget mõjutavad projekteerimisetapi ülesanded oleks arvesse võetud ja erinevad projekteerijad teevad eeseesmärkide saavutamiseks koostööd.