RT 93-10945et

Eluaseme projekteerimine, Hoiuruumid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaardis esitatakse korteri hoiuruumide ja -mööbli projekteerimis- ning dimensioonimisjuhiseid. Juhised on mõeldud eeskätt uusehituse tarbeks. Remondi puhul võib neid rakendada sobivates osades.