RT 93-10924et

Eluaseme projekteerimine, Teisaldatava mööbli ruumivajadus

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaardis esitatakse korteri enamlevinud mööbliesemete ja nende kasutamise ruumivajadus ning põhiplaani skemaatilised mõõtmestatud joonised.