RT 93-10923et

Eluaseme projekteerimine, Üldist

Tagasi
Kirjeldus

RT-juhendkaardis esitatakse kokkuvõtlikult eluruume üldiselt puudutavaid ja just elamu projekteerimise kohta käivaid eeskirju ja juhendeid.