RT 93-10957-et

Eluaseme projekteerimine, Ühisruumid

Tagasi
Kirjeldus

RT-juhendkaardis esitatakse elamukinnistu juurde kuuluvate ühisruumide projekteerimis- ja dimensioonimisjuhendid. Juhendid on mõeldud eeskätt uusehitusetarvis. Remondi puhul võidakse neid rakendada sobivates osades.