RT 69-11190-et

Eluhoonete jäätmehooldus

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis on käsitletud eluhoones tekkivate olmejäätmete liigitamist, kogumist ja äraveo korraldust. Juhendis pole käsitletud ehitusjäätmeid, reovett (seal hulgas septiku ja kogumiskaevu muda), pinnasematerjale ja lund. Juhendit võib sobivates osades rakendada näiteks hooldeasutuse jäätmehoolduse kavandamisel.