RT 91-10788-et

Sissepääsud, avalikud ehitised

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaardis kirjeldatakse ehitiste sissepääsuga seostuvate ruumide, tuulekodade, fuajeede ja ooteruumide projekteerimise ja dimensioonimise põhialuseid ning juhiseid. Juhised on antud avalik-ühiskondlike haldus- ja teenindushoonete ning äri- ja büroohoonete sissepääsude kohta. Osaliselt saab juhiseid rakendada ka elumajale.