RT 09-11022-et

Põhiteavet liikumis- ja tegutsemispuuetest

Tagasi
Kirjeldus

Sellesse RT-juhendkaarti on kogutud taustandmeteks projekteerijatele põhiteave liikumis- ja tegutsemispuuetega isikutest ning nende vajadustest. Juhendis antud teave on mõeldud ka alusandmeteks planeerimis- ja ehitushanke osapooltele ning projekteerimisjuhise koostajatele.