RT 75-11263-et

Valgustustehnika põhimuutujad ja mõisted

Tagasi
Kirjeldus

Juhendis esitatakse valgustustehnika põhimuutujaid ja olulisemaid mõisteid, mis on seotud nägemise, valgustuse hindamise, valguse värviomaduste, valgusallikate, valgustite, valgustusarvutuste ning valgustuse projekteerimise ja teostamisega. Juhend on sama sisuga avaldatud ka ST-kartoteegis numbriga ST 57.40.