RT 97-10869et

Terviserajad

Tagasi
Kirjeldus

RT-juhendkaardis käsitletakse terviseradade üldist projekteerimist, eri kasutajarühmade radadele esitatavaid nõudeid ning radade mõõtmeid ja ehitamist. Juhend põhineb Soome haridusministeeriumi poolt finantseeritud käsiraamatul Terviserajad1. Raamatus on käsitletud käesolevas juhendis esitatud probleeme detailsemalt ja lisaks on seal täpsemad juhised valgustuse, varustuse ja raja korrashoiu kohta ning eri valitsustasandite ülesannetest raja projekteerimisel.