RT 82-10605-et

Puithoonete akna- ja ukseliitmikud

Tagasi
Kirjeldus

Käsitletakse akende ja uste liitumist puitsõrestikvälisseinaga ning esitatakse katuseakende alternatiivseid lahendusi. Akna ja ukseava mõju sõrestikutarinditele ning välis- ja siseliistudele näitlikustatakse näidistega. Juhised on peamiselt ette nähtud juhindumiseks ehitusplatsil, kuid neid kohaldatakse ka elamute tööstuslikule tootmisele. Näidistel on esitatud puitvoodriga fassaadid, kuid lahendused on kohaldatavad ka plaatvoodrite korral.