RT 15-11027-et

Aknaspetsifikaadi koostamisjuhend ja näidis

Tagasi
Kirjeldus

Selles RT-juhendkaardis on antud aknaspetsifi kaadi koostamisjuhend ja näiteid selle rakendamiseks. Üldised juhised akendega liituvate omaduste andmete ehk atribuutide ja nende jagunemise kohta on antud RT-juhendkaardis RT 15-11026 Akna-, ukse, sisustus- ja ruumispetsifi kaadi koostamisjuhend