RT 41-11292-et

Aknad ja tuulutusluugid,

Tagasi
Kirjeldus

Juhend sisaldab puit- ja puit-alumiiniumakende ning tuulutusluukide valmistamiseks kasutatavatele puitosadele ja valmistoote välimusele ning mõõtme- ja kujutäpsusele esitatavaid nõudeid.