RT 103396-et

Ehitusjoonised. Esitusviisi juhend

Tagasi
Kirjeldus

Selles RT-juhendis on käsitletud ehitusjooniste levinumaid esitusviise,.

Ehitusjoonise all mõeldakse siin ehitusprojekti esitamisel kasutatavaid, peamiselt arhitektuurse projekti juurde kuuluvaid jooniseid. Juhend on mõeldud kasutamiseks ehitusprojekteerijatele ja selle sobivaid osi saavad rakendada ka teiste alade projekteerijad. Projekteerimisele kehtivad ühed põhimõtted kõigil aladel, kuid igast neist võivad olla esitusviisile praktikas juurdunud lisandused.