RT 10-11066-et

COBIM mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. 1.osa Mudelprojekteerimise üldjuhendid

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas juhendis on esitatud mudelprojekteerimise põhiteave ehitushanke eri etappidel. Juhendis kirjeldatakse projektis järgitavaid mudelprojekteerimise põhitõdesid, nõudeid ja mõisteid.Käesolevas juhendis on esitatud mudelprojekteerimise põhiteave ehitushanke eri etappidel. Juhendis kirjeldatakse projektis järgitavaid mudelprojekteerimise põhitõdesid, nõudeid ja mõisteid. „Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012” hõlmavad nii uusehitust ja remonti kui ka hoonete ekspluateerimist ja hooldamist. Juhendisari „Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012” koostati laiapõhjalise arendusprojekti COBIM tulemusel. Vajaduse juhendite järele tingis mudelprojekteerimise (BIM-i) kiire levik ehitusvaldkonnas.