RT 10-11069-et

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. 4.osa Tehnosüsteemide projekteerimine

Tagasi
Kirjeldus

Juhendisari „Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012” on valminud ulatusliku arendusprojekti COBIM tulemusena. Vajaduse nõuete järele tingis mudelprojekteerimise (BIM-i) kiire levik ehitusvaldkonnas.