RT 10-11067-et

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. 2.osa lähteolukorra modelleerimine

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas juhendis on tutvustatud lähteolukorra modelleerimist, sellega seotud mõõtmisi, revisjoni ning nende põhjal koostatavaid dokumente ja nende sisunõudeid. „Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012” hõlmavad nii uusehitust ja remonti kui ka hoonete ekspluateerimist ja hooldamist. Juhendisari „Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012” on valminud ulatusliku arendusprojekti COBIM tulemusena. Vajaduse nõuete järele tingis mudelprojekteerimise (BIM-i) kiire levik ehitusvaldkonnas.