RT 10-11079-et

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012 14.0sa. Mudelprojekteerimise kasutamine ehitusjärelevalves

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis käsitletakse mudelprojekteerimise kasutusvõimalusi ehitusjärelevalves. Ehitusjärelevalves on arhitektuurne mudel esmane dokument, mida täiendatakse teiste projekteerimisvaldkondade mudelitega. Juhendis esitatakse nõuded mudelis sisalduvale infole ja selle esitusviisidele, et mudelit oleks võimalik kasutada ehitusjärelevalves ehitushanke kõigil etappidel. Juhendisari „Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012’’ hõlmab ehitus- ja renoveerimisobjekte ning ehitiste kasutamist ja haldamist.