RT 10-11077-et

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. 12. osa Infomudelite kasutamine ehitise haldamisel

Tagasi
Kirjeldus

Juhendisari „Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012” on valminud ulatusliku arendusprojekti COBIM tulemusena. Vajaduse nõuete järele tingis mudelprojekteerimise (BIM-i) kiire levik ehitusvaldkonnas.